Nyhed i fiskesø:

Størfiskeri

Lystfiskergården i Roust har nok en af Danmarks lækreste størsøer.

 

Læs mere >

Opdateringer fra Facebook

Velkommen til

Lystfiskergaarden

Lystfiskergaarden i Roust, består af 2 søer, i meget smukke og grønne omgivelser.

 

Vi har åbent hver dag fra solopgang til solnedgang.

 

I forbindelse med søerne, er der toiletter, rensehus, mulighed for nedfrysning og røgning af fisk, også koldt røgning.

Regler for størfiskeri i Roust:

 

 • Al fiskeri efter stør og karper er catch-and-release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.
 • Hver plads skal råde over minimum ét net/vejeslynge og afkrogningsmåtte af tilstrækkelig størrelse til at lande stør under fiskeriet.
 • Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger, hvortil der er indløst fiskekort/årskort,
 • Stænger der anvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.
 • Der skal bruges min. 1 meter leader (leadcore, silikone tube, poly-leader, kraftig monofilament el. lign.).
 • Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge uden modhager og kun en krog pr. stang.
 • Det er obligatorisk at bruge enten afkrogningsmåtte eller cradle, når støren håndteres på land. Støren må under ingen omstændigheder ligges på jorden.
 • Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene.
 • Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af og indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet med mindre de er fanget i Lystfiskergården
 • Brug af PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt.
 • Der må ikke anvendes båd under fiskeriet, men brug af bait-boat er tilladt
 • Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.
 • Stører må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (på hug) over afkrogningsmåtte
 • Parkering ved søen er IKKE tilladt.
 • Brug af musik, lys, bål, grill, bidmeldere m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige fiskere
 • Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og al affald – inkl. linestumper – skal i de opstillede affaldsbeholdere.
 • Tyveri, aflivning eller forsætlig beskadigelse af stør medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.
 • Overtrædelser af disse regler kan medføre bortvisning.

OBS!

 

Overtrædelse medfører bortvisning og kan resultere i karantæne i minimum 2 år.

 

Afliver man en stør fra søen koster det

300 kr. pr. kg. og det giver

karantæne på ubestemt tid.

Priser for størfiskeri:

 

2 timer med 1 stang 100 kr. - ekstra stang 100 kr.

4 timer med 1 stang 150 kr. - ekstra stang 100 kr.

6 timer med 1 stang 200 kr. - ekstra stang 100 kr.

8 timer med 1 stang 300 kr. - ekstra stang 100 kr.

12 timer med 1 stang 400 kr. - ekstra stang 100 kr.


Bemærk
! Priserne gælder for en person!

Hvor går størene i størsøen i Roust

 

Størene i størsøen hos Lystfiskergården i Roust, går i de varmere måneder ofte langs kanterne og er føde-søgende, her spiser de muslinger, snegle, små krebsdyr, igler, frøer, haletudser, småfisk med mere… Det er derfor vigtigt, ikke, at kaste længere ud en 5-6 meter fra kanten.

 

I de koldere måneder tager størene i Roust føde til sig på dybere vand, ude på midten eller på den ene side af øen, men bevæger sig dog rundt i hele søen.

 

Naturligvis kan man fange størene overalt og i de varmere måneder er størene generelt mere fødesøgende. Pladserne vist på kortet har vist sig konstant at holde stør.

 

Se hvor du skal fiske i søen og hvornår på kortet.

Lystfiskergaarden
Søvej 1  .  DK-6816 Årre, Roust

Copyright 2000-2015 Lystfiskergaarden - all rights reserved