Nyhed i fiskesø:

Størfiskeri

Lystfiskergården i Roust har nok en af Danmarks lækreste størsøer.

 

Læs mere >

Opdateringer fra Facebook

Velkommen til

Lystfiskergaarden

Lystfiskergaarden i Roust, består af 2 søer, i meget smukke og grønne omgivelser.

 

Vi har åbent hver dag fra solopgang til solnedgang.

 

I forbindelse med søerne, er der toiletter, rensehus, mulighed for nedfrysning og røgning af fisk, også koldt røgning.

Regler for størfiskeri i Roust:

 

 • Al fiskeri efter stør og karper er catch-and-release, og alle fangede fisk skal genudsættes skånsomt og hurtigst muligt.
 • Hver plads skal råde over minimum en vejeslynge og afkrogningsmåtte af tilstrækkelig størrelse til at lande stør under fiskeriet. Stør og karper må under ingen omstændigheder ligges på jorden.
 • Det er kun tilladt at fiske med det antal stænger, hvortil der er indløst fiskekort/årskort,
 • Stænger der anvendes til størfiskeri skal være karpestænger med minimum 2,5 lb testkurve.
 • Der skal bruges minimum 1,5 meter leader (leadcore eller softcore). Linen skal som minimum være 0,35 mono eller 0,30 flet.
 • Det er kun tilladt at fiske med enkeltkroge uden modhager og kun en krog pr. stang.
 • Det er under INGEN omstændigheder tilladt at sacke størene og græskarperne.
 • Det er ikke tilladt at løfte eller veje stør og karper i gællerne. Ved vejning skal vejeslynge anvendes.
 • Størerne må ikke løftes over knæhøjde og fotografering skal foregå (på hug) over afkrogningsmåtte.
 • Stør og karper må ikke løftes over knæhøjde og max 5 meter fra vandet. Transport til og fra vandet skal være i vejeslynge.
 • Ved anvendelse af agnfisk (herunder dele af og indmad fra fisk) SKAL disse være varmebehandlet og i øvrigt overholde reglerne fra fødevaredirektoratet med mindre de er fanget i Lystfiskergården. Agn som bruges skal være organisk.
 • Brug af PVA, feeder, kasterør og lignende er tilladt.
 • Der må ikke anvendes båd under fiskeriet, men brug af bait-boat er tilladt, dog med hensyntagen til andre fiskere.
 • Max 1. kg foder pr. dag pr. fisker.
 • Overnatning ved søen er uden fast bund og efter anvisning. Man skal være min. 2 fiskere ved søen om natten.
 • Parkering ved søen er IKKE tilladt.
 • Brug af musik, lys, bål, grill, bidmeldere m.m. skal ske under hensyntagen til de øvrige fiskere
 • Der skal ryddes op på fiskepladsen efter fiskeriet og alt affald – inkl. linestumper – skal i de opstillede affaldsbeholdere.
 • Tyveri, aflivning eller forsætlig beskadigelse af stør og karper medfører erstatningspligt og bortvisning for bestandigt.
 • Overtrædelser af disse regler kan medføre bortvisning.

OBS!

 

Overtrædelse medfører bortvisning og kan resultere i karantæne i minimum 2 år.

 

Afliver man en stør fra søen koster det

300 kr. pr. kg. og det giver

karantæne på ubestemt tid.

Priser for størfiskeri:

 

2 timer med 1 stang 100 kr. - ekstra stang 100 kr.

4 timer med 1 stang 150 kr. - ekstra stang 100 kr.

6 timer med 1 stang 200 kr. - ekstra stang 100 kr.

8 timer med 1 stang 300 kr. - ekstra stang 100 kr.

12 timer med 1 stang 400 kr. - ekstra stang 100 kr.

24 timer med 1 stang 600 kr. - ekstra stang 100 kr.

48 timer med 1 stang 1.050 kr. - ekstra stang 100 kr.

3 døgn med 1 stang 1.300 kr. - ekstra stang 100 kr.

4 døgn med 1 stang 1.650 kr. - ekstra stang 100 kr.

5 døgn med 1 stang 2.000 kr. - ekstra stang 100 kr.


Bemærk
! Priserne gælder for en person!

Lystfiskergaarden
Søvej 1  .  DK-6816 Årre, Roust

Copyright 2000-2015 Lystfiskergaarden - all rights reserved